Semco Maritime AS, Hanøytangen

Droneoppdrag beskrivelse:

Før droneoppdraget sjekker jeg alltid google maps hvor lokasjonen er, og om den er i nærheten av en flyplass. 

Hovedregel er at vi ikke kan fly innenfor en radius på 5 km fra flyplass. Det finnes egne kartsider som er utarbeidet av luftfarstilsynet. 

De viser nøyaktig sikkerhetsområde med restriksjoner for droneflyging. Skal man allikevel fly innenfor flyplassens sikkerhetsområdet må man kontakte tårnet på aktuell flyplass, og klarere flyging. 

Som hovedregel gjelder da at max flyhøyde er 50m når man får tillatelse til å fly. Normal max høyde for drone flydd av dronepilot med A1 / A3 lisens er 120 meter. 

Er man profesjonell dronepilot – dvs at man tjener penger på bilder og film tatt med drone – må man ha en egen ansvarsforsikring. 


Sikkerhetsavstander og maksimal flygehøyde: 

All flyging må skje på en hensynsfull måte som ikke utsetter luftfartøy, personer, fugler, dyr eller eiendom for risiko for skade eller for øvrig er til sjenanse for allmennheten. 

 Luftfartøyet må til enhver tid være godt synlig for den som fører det. 

 Den kan kun flys i dagslys med mindre man har fått spesialtillatelse til å fly når det er mørkt. 

 Når man flyr skal man holde deg innenfor nødvendige sikkerhetsavstander. 

 Det er ikke tillatt å fly høyere enn 120 meter over bakken eller vannet fra det nivået dronen tar av fra. 

 Det kan ikke flyes nærmere enn 150 meter fra folkeansamlinger med mer enn 100 personer. 

 Avstandene til personer, bygninger og kjøretøy er absolutte horisontale avstander. 

Det er heller ikke lov å fly nærmere enn 50 meter fra andre mennesker, kjøretøy eller bygninger som ikke er under pilotens eller fartøysjefens kontroll. 

 Dette innebærer at personer, eller eiere av kjøretøy eller bygninger, kan samtykke til at flygingen skjer nærmere enn 50 meter. 

Det er fastsatt egne sikkerhetsavstander for fartøy som veier 250 gram eller mindre. 

Det jobbes med nytt EU-regelverk for droner som trår i kraft 01.07.2020. 


 Bergen 02.07.2020


Powered by SmugMug Owner Log In